კურსები

Database in Microsoft Excel

კურსის ხანგრძლივობა: 2 დღე


კურსის ღირებულება: 190

კურსის დაწყებამდე მონაწილე უნდა ფლობდეს Excel-ში ფორმულების წერის უნარ-ჩვევებს, მათ შორის აბსოლუტურ და ფარდობით ადრესაციას.

 

თემატიკა:

  •         Sort & Filter, Advanced Filter;
  •         PivotTable; Subtotal; Consolidate.
  •         Database ტიპის ფუნქციები;
  •         Lookup & Reference ტიპის ფუნქციები (Lookup, HLookup. VLookup, Match, Index,);
  •         შემაჯამებელი პრაქტიკული სამუშაოები.

 

ტრენერი

მალხაზ ოდიშარია

ბატონ მალხაზს აქვს 20 წლის გამოცდილება Microsoft Excel-ის მონაცემთა ბაზებთან მუშაობაში: შექმნა, ოპტიმიზაცია, ანალიზი; სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა: 
• ეროვნული ბანკი
• თი-ბი-სი ბანკი
• საქართველოს ბანკი 
• პროკრედიტბანკი
• ბანკი რესპუბლიკა
• ბანკი ქართუ 
• ტერაბანკი 
• PSP ჯგუფი
• ევროკავშირის მისია საქართველოში
• ჯი-პი-აი ჰოლდინგი
• სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
• გაეროს ბავშვთა ფონდი
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

არის Microsoft Excel Expert, და Microsoft Certified Trainer.