კურსები

Solver in Microsoft Excel

კურსის ხანგრძლივობა: 2 დღე


კურსის ღირებულება: 190

კურსის დაწყებამდე მონაწილე უნდა ფლობდეს Excel-ში ფორმულების წერის უნარ-ჩვევებს, მათ შორის აბსოლუტურ და ფარდობით ადრესაციას.

 

თემატიკა:

  •         What-If Analysis: Scenario Manager, Goal Seek, Data Table;
  •         მასივის ფუნქციები; SumProduct;
  •         მატემატიკური მოდელირების ელემენტები, აუცილებელი და საკმარისი პირობების ერთობლიობა;
  •       Solver - ოპტიმიზაციის ამოცანები (თანამშრომელთა გადანაწილების ოპტიმიზაცია, მოგების მაქსიმიზაციისა და ხარჯების მინიმიზაციის ამოცანები);
  •         შემაჯამებელი ამოცანები.

ტრენერი

მალხაზ ოდიშარია

ბატონ მალხაზს აქვს 20 წლის გამოცდილება Microsoft Excel-ის მონაცემთა ბაზებთან მუშაობაში: შექმნა, ოპტიმიზაცია, ანალიზი; სპეციალური მოწვევით წაკითხული აქვს ტრენინგები ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა: 
• ეროვნული ბანკი
• თი-ბი-სი ბანკი
• საქართველოს ბანკი 
• პროკრედიტბანკი
• ბანკი რესპუბლიკა
• ბანკი ქართუ 
• ტერაბანკი 
• PSP ჯგუფი
• ევროკავშირის მისია საქართველოში
• ჯი-პი-აი ჰოლდინგი
• სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
• გაეროს ბავშვთა ფონდი
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

არის Microsoft Excel Expert, და Microsoft Certified Trainer.