კურსები

CISCO Academy - CCNA Course

კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე


კურსის ღირებულება: 600

Cisco–ს აკადემიის CCNA (Cisco Certified Network Associate) კურსი წარმოადგენს საწყისს და საბაზო კურსს, რომელიც შეასწავლის სტუდენტებს მცირე და საშუალო ზომის კომპიუტერული ქსელების დაგეგმვის, ინსტალაციისა და მართვის საკითხებს. აღნიშნული კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ საკითხებს ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომელთა ცოდნა აუცილებელია კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირებისთვის ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტურად შესრულებისთვის. 

აღნიშნული კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს შეუძლიათ CCNA გამოცდის ჩაბარება Cisco-ს საერთაშორისო CCNA სერტიფიკატის მისაღებად. აღნიშნული გამოცდა ფასიანია, მაგრამ Cisco–ს ქსელური აკადემიის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ისარგებლონ 50%–იანი ფასდაკლების ვაუჩერით, რომელსაც ისინი მიიღებენ CCNA კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.

 

 

ტრენერი

თორნიკე თუთარაშვილი

საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი