კურსები

OSINT (Open Source Intelligence)

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა


კურსის ღირებულება: 1500 ლარი

 

ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის (ინტერნეტი, მედია, საჯარო ინფრომაციის წყაროები) სისტემურ შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, რაც შემდგომში დაეხმარებათ მათ, მიიღონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია უფრო სწრაფად და მარტივად, გაიღრმავონ ცოდნა ინფორმაციული და კიბერ  უსაფრთხოების სფეროში, მოახდინონ შესაბამისი ინფორმაციის მართვა და ფილტრაცია, დაიცვან პირადი ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა, იზრუნონ ორგანიზაციის უსაფრთხოებაზე, იცნობდნენ შესაბამის ინსტრუმენტებს, მეთოდოლოგიასა და საფრთხეებს რეალურ ციფრულ სამყაროში.

გასაუბრება მოხდება განაცხადების გადარჩევით.

მსმენელების რაოდენობა შეზღუდულია.

კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი

ტრენინგი ჩატარდება :

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 ივლისს.   

 

 Domain 1

 Introduction 

 • What is & why OSINT
 • Introduction to open source intelligence
 • The process and Types of OSINT
 • Search Engines - Tools of intelligence
 • Meta and Mega Search engines

 Domain 2

 Reconnaissance & Search Engines 

 • Advanced Search Operators
 • Search engines in real action
 • Reconnaissance & Investigating the Infrastructure
 • Active and Passive Technics 

 Domain 3

 Open Source Threat Intelligence 

 • Scanning  - Tools and technics
 • Open Source Threat Intelligence
 • Cyber Security Reputation Analyzes
 • Digital assets, IP and  File Analyzing 

 Domain 4

 Meta Data

 • Get Meta Data Information
 • Get GPS and Location data
 • Image analyze
 • Extract the hidden information 

 Domain 5

 Social networks & Investigation 

 • Gathering info - Social networking
 • Get Personal and Professional information
 • Investigate Using Facebook
 • Reverse lookup – Phone and Companies 

 Domain 6

 Dark Web

 • Deep and Dark Web
 • Tor Network
 • Surfing In the Dark Web

 

 What will you gain? 
 • Skills to get relevant information more quickly, cheaper and stay up to date
 • Advanced skills in the field of Information Security
 • Protect your Personal information and privacy
 • Ability to Improve Corporate Security
 • Manage and Filter relevant information
 • Tools, methodologies and hygiene in the real digital world
 Target Audience
 • Analysts
 • Researchers
 • Information Security Managers
 • IT Managers
 • Security Specialists
 • Cyber Security Specialists 

 

ტრენერი

გირშელ ჭოხონელიძე

CISSP, CeH.

Assistant Professor - CyberSecurity

 

https://www.linkedin.com/in/girshelchokhonelidze/