კურსები

CyberSecurity

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა


კურსის ღირებულება: 500 ლარი

კურსი განკუთვნილია, როგორც ინდივიდუალური კიბერუსაფრთხოების უნარ-ჩვევების გასაცნობად და ასამაღლებლად რიგითი მომხმარებლებისათვის, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მენეჯერული პოზიციებისთვის. კურსი შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ვორქშოპებისა და სავარჯიშოებისგან. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან კიბერ სივრცეში არსებულ საფრთხეებს და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არსებულ თანამედროვე გადაწყვეტებს, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად. 

გასაუბრება მოხდება განაცხადების გადარჩევით.

მსმენელების რაოდენობა შეზღუდულია.

კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი

ტრენინგი ჩატარდება :  2, 4, 6, 9, 11, 13 ივლისს

 

საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება დამატებითი ლექცია

 

 Domain 1 

 • Modern Cyber Threats  and Risks
 • Cyber Attack vectors
 • CyberSecurity form Personal Perspective
 • CyberSecurity From Enterprise Perspective
  • BCP/DRP
  • Cloud Solutions and Outsourcing
 • Information Security VS CyberSecurity
 • Real world Cases

 Domain 2

  Practical Workshops

 • Malware analyze
 • CyberSecurity Reputation Analyze
 • Pentest  case using:
  • Kali Linux
  • Metasploit 

 Domain 3

 • Cryptography
 • Social Engineering
 • Physical Security
 • Privacy – GDPR
  • U.S privacy law
  • GDPR
  • PDP Georgia
 • Secure Browsing
 • Mobile Device Security
 • Information Disposal 

 Domain 4

  Practical Workshops

 • Network Traffic analyze
  • Using Wireshark
 • Case 1 - CyberSecurity Incident Identification and analyze From Network Traffic

 Domain 5

 • NIST – CyberSecurity framework
 • Information/Cybersecurity frameworks Overview:
  • ISO 27001
  • PCI DSS
  • OWASP top 10
  • COBIT
  • CIS
 • Modern CyberSecurity Solutions:
  • IDS, IPS
  • DLP
  • SIEM
  • NG Firewalls
 • International and Georgian law
  • Computer Fraud and Abuse act
  • Federal information Security management act
  • Intellectual Property
  • Patriot Act
  • სისხლის სამართლის კოდექსი - კიბერდანაშაული

 

 სწავლების მეთოდები
 • პრაქტიკული ვორქშოპები
 • რეალური ქეისები და სავარჯიშოები
 • თეორიული მასალა/პრეზენტაციები
 • ჯგუფური ჩართულობა
 კურსის წინაპირობა/ გამოცდილება არ არის აუცილებელი

ტრენერი

გირშელ ჭოხონელიძე

CISSP, CeH.

Assistant Professor - CyberSecurity

 

https://www.linkedin.com/in/girshelchokhonelidze/