ჩვენ შესახებ

UG IT აკადემია მოიცავს საერთაშორისო აკადემიებს: Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft Academy და Mikrotik Academy, რომლის ფარგლებში მსმენელს შეუძლია გაიაროს მისთვის სასურველი სასერტიფიკატო კურსები.

კურსები

Database in Microsoft Excel

კურსის დაწყებამდე მონაწილე უნდა ფლობდეს Excel-ში ფორმულების წერის უნარ-ჩვევებს..

Solver in Microsoft Excel

კურსის დაწყებამდე მონაწილე უნდა ფლობდეს Excel-ში ფორმულების წერის უნარ-ჩვევებს,

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (MS SQL SERVER)

კურსის მიზანია განსაზღვროს მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა

CISCO Academy - CCNA Course

Cisco–ს აკადემიის CCNA (Cisco Certified Network Associate) კურსი წარმოადგენს

CISCO Academy - CCNP Course

CCNP კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ლექციებს, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებს,

Microsoft Excel-ის პროფესიონალური კურსები

კურსის განმავლობაში ისწავლით MS Excel-ის ძირითად ბრძანებებს და მომართვებს...

OSINT (Open Source Intelligence)

ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის...

CyberSecurity

კურსი განკუთვნილია, როგორც ინდივიდუალური კიბერუსაფრთხოების უნარ-ჩვევების...

PHP

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს..